دوچرخه سواری مزایای زیادی در مقایسه با رانندگی خودرو دارد – به عنوان مثال، برای سلامتی شما مفید و یک وسیله حمل و نقل نسبتاً ارزان و همچنین سازگار با محیط زیست است. با این حال، در این مقاله در وب سایت دوچرخه های اورلرد نگاهی به اصلی ترین نکات منفی دوچرخه سواری انداخته است. این موارد عبارتند از: آسیب پذیری در برابر رانندگان خطرناک و خطرات موجود در جاده، و همچنین برخی از محدودیت های دوچرخه در مقایسه با خودرو.

۱۰ نکته منفی اصلی در دوچرخه سواری

 1. قرار گرفتن در معرض عناصر محیطی
 2. هزینه های غیر منتظره
 3. رانندگان خطرناک
 4. خطرات جاده ای
 5. چراغ های ضعیف
 6. عدم وجود خطوط و مسیرهای دوچرخه سواری
 7. نداشتن جای بار
 8. محدودیت مسافت های دوچرخه سواری
 9. ناتوانی در همراه کردن دیگران به عنوان مسافر
 10. سارقان دوچرخه

در زیر هر یک از نکات فوق را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.

 

 1. قرار گرفتن در معرض عناصر محیطی

بر خلاف رانندگی با خودرو، هیچ چیز نمی تواند هنگام دوچرخه سواری شما را در برابر آب و هوا محافظت کند. باران و سرما می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند. در مقابل گرما و رطوبت و حتی خطر رعد و برق نیز می تواند مخاطره آمیز باشد. مطمئناً می توانید هنگام دوچرخه سواری لباس های مناسب آب و هوا بپوشید، و قبل از اقدام به رکاب زدن وضعیت آب و هوایی را چک کنید، اما هرگز اندازۀ قرار گرفتن در داخل وسیله نقلیه محافظت و راحتی ندارید.

 

 1. هزینه های غیر منتظره

برای اینکه یک دوچرخه سوار باشید، آنچه در اصل به آن نیاز دارید دوچرخه است. اما برای رکاب زدنِ ایمن به کلاه ایمنی دوچرخه، چراغ، لباس با رویت بالا نیز نیاز دارید. زنگ یا بوق، و همچنین قفل برای جلوگیری از سارقان هم مورد نیاز است. همچنین اگر از دوچرخه خود به طور منظم استفاده می کنید ممکن است متوجه شوید که یک مدل ارزان به سرعت کهنه می شود و در نهایت مجبورید برای خرید دوچرخۀ بهتر، پول بیشتری پرداخت کنید. دوچرخه سواران همچنین به تنظیمات، تغییرات و تعمیرات منظم نیاز دارند که گران است. اما این هزینه ها برای خودرو نیز وجود دارد پس ناامید نشوید!

 

 1. رانندگان خطرناک

رانندگان خطرناک بدترین دشمن یک دوچرخه سوار هستند. حتی اگر با مسئولیت پذیری سوار شوید و رفتار محتاطانه ای داشته باشید، راه زیادی برای مقابله با راننده ای که چراغ قرمز را رد می کند، پشت فرمان مست است و یا به جاده توجهی ندارد چون با تلفن همراه مشغول است وجود ندارد. مطمئناً رانندگان خطرناک تهدیدی برای همه رانندگان جاده محسوب می شوند، اما تهدیدی ویژه برای دوچرخه سواران هستند که بسیار آسیب پذیرتر از رانندگان اتومبیل یا کامیونند. آنچه که برای یک ماشین دست انداز جزئی خواهد بود می تواند برای یک دوچرخه سوار تصادفی مهلک باشد.

 

 1. خطرات جاده ای

موانع جزئی در جاده که راننده اتومبیل به سختی متوجه آن می شود می تواند برای یک دوچرخه سوار فاجعه بار باشد. شاخه های  افتادۀ درخت، سنگ ها، شن، گل، گودال ها، ترک ها، نشت روغن یا گودال های موجود در جاده می تواند دوچرخه سوار را از روی دوچرخه پرت کند. این مشکل به خصوص در هنگام شب بدتر است، زیرا چراغ های دوچرخه نسبتاً ضعیف هستند، به خصوص وقتی با چراغ های وسایل نقلیه جاده ای مقایسه می شوند. خطرات آب و هوایی مانند یخ، برف، وزش باد شدید یا باران شدید نیز می تواند برای دوچرخه سواران چالش برانگیز باشد.

 

 1. چراغ های ضعیف

چراغ های دوچرخه پیشرفت کرده اند، اما هنوز هم نمی توان آن را ماشین یا کامیون مقایسه کرد. چراغ های ضعیف تر به این معنی است که هنگام دوچرخه سواری توسط وسایل نقلیه دیده نمی شوید و هنگام دوچرخه سواری در شب روشنایی جاده کمتر است. مشکل دیگر این است که باتری ها اگر شب ها یا صبح زود به طور منظم سوار شوید، تمام می شوند. غیرمعمول نیست که ناگهان خود را بدون چراغ جلو یا عقب ببینید.

 

 1. عدم وجود خطوط و مسیرهای دوچرخه سواری

برخی شهرها تسهیلات دوچرخه سواری دارند، جایی که وسایل روزافزونی برای دوچرخه سواران در نظر گرفته شده است. با رکاب زدن در جادۀ آزاد ممکن است احساس خطر کنید و رانندگان دیگر شما را به عنوان وسیله نقلیه به رسمیت نشناسند. وجود یک مسیر هدفمند که جدا از جاده باشد، برای دوچرخه سواران ایمن تر است و آرامش بیشتری دارد و رانندگانی که دوچرخه سوار را دوست ندارند نیز آرام می کند.

 

 1. نداشتن جای بار

دوچرخه وسیله ای عالی برای هدایت یک نفر از مقصد A به B است، اما اگر می خواهید بار اضافه حمل کنید با مشکل روبرو خواهید بود. این می تواند به معنای انجام چندین سفر به فروشگاه یا استفاده از وسایل حمل و نقل دیگر برای حمل وسایل بزرگتر باشد. برخی از دوچرخه سواران کیسه بار دوچرخه را برای افزایش ظرفیت ذخیره سازی متصل می کنند، اما هنوز محدودیت هایی در مقایسه با اکثر وسایل نقلیه جاده ای وجود دارد.

 

 1. محدودیت مسافت های دوچرخه سواری

هر کس در مورد دوچرخه سواری تفریحی صحبت می کند محدودیت های خود را دارد. دوچرخه سواری نیاز به تلاش و تحمل جسمی دارد. سربالایی می تواند دشوار باشد. اگرچه ممکن است بیشتر مسافت های جاده ای مسطح باشند اما در گرما و شهرهای شرجی نمی شود به سادگی رکاب زد. وسایل نقلیه موتوری جاده ای این محدودیت ها را ندارند.

 

 1. ناتوانی در همراه کردن دیگران به عنوان مسافر

محدودیت دیگر دوچرخه این است که شما معمولاً نمی توانید هیچ مسافری را حمل کنید. شرایطی پیش می آید که ممکن است بخواهید با شخصی سوار شوید، یا کسی را از جایی بردارید، اما اگر دوچرخه سوار باشید نمی توانید. همچنین، برای اینکه به صورت گروهی به هر جایی بروید باید دوچرخه شخصی خود را داشته باشند.

 

 1. سارقان دوچرخه

احتمال سرقت دوچرخه وجود دارد. اگر به مرکز شهر می روید حتما قفل با خود به همراه ببرید. ترجیحا دوچرخۀ خود را بیمۀ سرقت کنید.