توضیحات

کدمحصول:٢٧۵٠٢٩٢

سایز:٢٧,۵

مدل: Converse-D

جنس تنه:آلومینیوم ۶٠۶١

سیستم دنده:شیمانو ٢٧ سرعته

شانژمان: شیمانو آلتوس

خودرو:٩ سرعته

طبق عوض کن:شیمانو

دسته دنده:شیمانو

تایر:ماکسیس Maxxis

ست ترمز:دیسک هیدرولیک Tektro

توپی تنه:Novatec-Joytech

طبق و قامه:آلومینیوم پروویل

طوقه:آلومینیوم دوجداره

دوشاخ:آلومینیوم قفل شو XCM٣٠

میل تنه:بلبرینگ

رکاب:آلومینیوم

لوله زین:آلومینیوم

کرپی:آلومینیوم

فرمان:آلومینیوم