توضیحات

مدل: Converse-V

جنس تنه: آلومینیوم ۶٠۶١

سیستم دنده: شیمانو ۲۴ سرعته

شانژمان: شیمانو ترنی

خودرو:٨ سرعته

طبق عوض کن:شیمانو

دسته دنده:شیمانو

تایر:کندا

ست ترمز:ویبرک Tektro

توپی تنه:Joytech

طبق و قامه:آلومینیوم پروویل

طوقه:آلومینیوم دوجداره

دوشاخ:آلومینیوم قفل شو

میل تنه:بلبرینگ

رکاب:آلومینیوم

لوله زین:آلومینیوم

کرپی:آلومینیوم

فرمان:آلومینیوم

کدفروش:٢۶١٠٩۵۴